Boje o mesto a význam Hája Nicovô

Aby sa nezabudlo. Ku koncu 2. svetovej vojny, práve v jarných dňoch až do 4. apríla 1945 prebiehali 62 dní trvajúce ťažké boje o mesto Liptovský Mikuláš.  Vyžiadali si po bojoch o Duklu najviac životov čs. vojakov. Dôležitými bodmi sa stali kóty 748 Háje a 729,4 Nicovô (Háj Nicovô). Kto mal pod kontrolou Háj Nicovô, ten ovládal Liptovský Mikuláš.

Za oslobodenie Liptovského Mikuláša pred fašistami zaplatilo životmi 4563 československých a sovietskych vojakov. Na  Háji Nicovô, najväčšom cintoríne československých vojakov,  je pochovaných 1368 príslušníkov 1. československého armádneho zboru formovaného v ZSSR a partizánov z Liptova a Oravy. Sovieti, ktorí padli v boji o mesto, boli pochovaní v Žiline na vojnovom cintoríne Bôrik.

Kto chce mať prehľad o vojskách, čítajte tu.

Na Háj Nicovô sa dá najrýchlejšie dostať autom alebo pešo chodníkom Martina Martikána. Najkratšia, v úvode strmá trasa pre peších,  je popri lyžiarskom vleku. Počas lyžovania sa najrýchlejšie na Háj Nicovô dá vyviesť vlekom.

Fotky sú z rekonštrukcie bojov konaných 28. 3. 2015 v lokalite Hlinište medzi kótami 748 Háje a 729,4 Nicovô.